Šiaulių miesto
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2021-03-04 13val.   [0001-01-01] . TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2021-03-04   Išsamiau


 . 1.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Henrieta Garbenienė, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-59   Išsamiau


 . 2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-50   Išsamiau


 . 3.Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-56   Išsamiau


 . 4.Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ per ataskaitinį 2020 metų laikotarpį faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys” 2021 metų investicijų plano suderinimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-84   Išsamiau


 . 5.Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Agroconsult LT“ 2016 m. vasario 1 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-98. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-73   Išsamiau


 . 6.Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Aukstata“ 2019 m. vasario 12 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-133. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-74   Išsamiau


 . 7.Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartį. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-80   Išsamiau


 . 8.Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo asmeniui, kurio veikla nukentėjo dėl karantino režimo Lietuvoje metu taikytų apribojimų. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-72   Išsamiau


 . 9.Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-69   Išsamiau


 . 10.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-399 „Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TPS-68   Išsamiau


 . 11.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Smulkiojo verslo rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-70   Išsamiau


 . 12.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-85   Išsamiau


 . 13.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-81   Išsamiau


 . 14.Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš Šiaulių miesto savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-82   Išsamiau


 . 15.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Idea in“ neatleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-86   Išsamiau


 . 16.Dėl pastato Aušros al. 31A, Šiauliuose, perėmimo iš BĮ Šiaulių miesto kultūros centro. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-5   Išsamiau


 . 17.Dėl turto perdavimo Šiaulių Gegužių progimnazijai. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-6   Išsamiau


 . 18.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-7   Išsamiau


 . 19.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai“ pakeitimo. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-66   Išsamiau


 . 20.Dėl sutikimo perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn lietaus nuotekų šalinimo tinklus. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-8   Išsamiau


 . 21.Dėl keltuvų perdavimo patikėjimo teise. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-55   Išsamiau


 . 22.Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Šiaulių neįgaliųjų klubui „Dvasinė šiluma“ panaudos teise. Pranešėjas – Egidijus Urba. TSP-71   Išsamiau


 . 23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ija Jancienė. TSP-63   Išsamiau


 . 24.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Parduodamų Šiaulių miesto savivaldybės būstų sąrašo sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jancienė. TSP-62   Išsamiau


 . 25.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ija Jancienė. TSP-60   Išsamiau


. 26.Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ laikotarpį. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-78   Išsamiau


27.Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Gailiūnienė. TSP-57   Išsamiau


28.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-493 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 2021–2023 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-67   Išsamiau


29.Dėl 2021 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėja – Gintaras Jasiūnas. TSP-65   Išsamiau


 . 30.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-83NR   Išsamiau


31.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-58   Išsamiau


32.Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-54   Išsamiau


33.Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-53   Išsamiau


34.Dėl Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ reorganizavimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-52   Išsamiau


35.Dėl Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-79NR   Išsamiau


36.Dėl Eduardo Bivainio skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-75   Išsamiau


37.Kiti klausimai.   Išsamiau