Šiaulių miesto
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2021-02-04 13val.   [0001-01-01]TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVAKĖ   Išsamiau


1.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-43, NR TSP-49   Išsamiau


2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-44   Išsamiau


3.Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-40   Išsamiau


4.Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui panaudos sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-9   Išsamiau


5.Dėl materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-10   Išsamiau


6.Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-13, Alternatyva TSP-41   Išsamiau


7.Dėl sutikimo perimti už skolą iš varžytynių neparduotą uždarosios akcinės bendrovės „Eurelus“ nekilnojamąjį turtą. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-18   Išsamiau


8.Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto įkeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-19   Išsamiau


9.Dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, kurių veiklą ribojo Šiaulių miesto savivaldybės užsakyti viešųjų erdvių, gatvių ir (ar) inžinerinių tinklų rangos ir statybos darbai, suteikimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-26, Alternatyva TSP-47   Išsamiau


10. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ investicijų sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-34   Išsamiau


11.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Krovlita“ 2013 m. gruodžio 27 d. investicijų sutarties Nr. SŽ-1227 ir 2013 m. gruodžio 27 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. SŽ-1228 pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-35   Išsamiau


12.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Ltintus“ 2020 m. rugsėjo 21 d. investicijų sutarties Nr. SŽ-1132 ir 2020 m. rugsėjo 21 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. SŽ-1133 pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-36   Išsamiau


13.Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-38   Išsamiau


14.Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto, žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo asmenims, kurių veikla nukentėjo dėl karantino režimo Lietuvoje metu taikytų apribojimų. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-45   Išsamiau


15.Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Aviatic Mro“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-515. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-46   Išsamiau


16.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir operatoriaus veiklos sutarčių patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir sprendimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-573, NR TSP-42   Išsamiau


17.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo aprašo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-572, NR TSP-4   Išsamiau


19.Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano sudedamosios dalies transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano koregavimo (prie Lyros gatvės) patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-15   Išsamiau


20.Dėl techninės klaidos ištaisymo Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo dokumente. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-27   Išsamiau


21.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-22   Išsamiau


22.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-24   Išsamiau


23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-25   Išsamiau


24.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-28   Išsamiau


25.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-21   Išsamiau


26.Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-29   Išsamiau


27.Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-30   Išsamiau


28.Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių menų mokyklos (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-31   Išsamiau


29.Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ (Darbininkų g. 30, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-32   Išsamiau


30.Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (Vilniaus g. 38D, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-33   Išsamiau


31.Dėl pritarimo pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį dėl mokinių priėmimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-14   Išsamiau


32.Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-20   Išsamiau


33.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-39   Išsamiau


34.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-23   Išsamiau


35.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-17   Išsamiau


36.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021–2022 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-2, NR TSP-48   Išsamiau


37.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Aurimas Lankas. TSP-16,   Išsamiau


38.Dėl Simonos Potelienės skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoju. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-37   Išsamiau