Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-12-22 13val.   [2020-12-22] . 5.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-513   Išsamiau


 . TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2020-12-22   Išsamiau


 . 9.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-541   Išsamiau


 . 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ingrėja“ atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų Aušros al. 31, Šiauliuose, nuomos mokesčio. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-523   Išsamiau


 . 11.Dėl statinių Bačiūnų g. 58F, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-536   Išsamiau


 . 12.Dėl viešųjų tualetų perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dominija“. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-556   Išsamiau


 . 13.Dėl ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-542   Išsamiau


 . 14.Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-537   Išsamiau


 . 15.Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-543   Išsamiau


 . 16.Dėl neįgaliųjų keltuvo ir keleivinio lifto perdavimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-535   Išsamiau


 . 17.Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 137, Šiauliuose, perdavimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-528   Išsamiau


 . 18.Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-540   Išsamiau


 . 19.Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-539   Išsamiau


 . 20.Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Ecoservice projektai“ patikėjimo sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-570NR   Išsamiau


 . 21.Dėl turto perdavimo BĮ Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centrui. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-538   Išsamiau


 . 22.Dėl savivaldybės infrastruktūros nustatymo neprioritetine. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-565   Išsamiau


 . 23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-530   Išsamiau


24.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-551   Išsamiau


25.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maistovirtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-547   Išsamiau


26.Dėl projekto „Darbinga šeima Šiauliams“ bendro finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-550   Išsamiau


27.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-571NR   Išsamiau


. 28.Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-553   Išsamiau


. 29.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-555   Išsamiau


30.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl STEAM, STEAM JUNIOR IR INOSTART programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-549   Išsamiau


31.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-548   Išsamiau


32.Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-554   Išsamiau


33.Dėl Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Jojimo skyriaus (žirgyno) buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-525   Išsamiau


34.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-409 „Dėl Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-534   Išsamiau


35.Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 2021–2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-557   Išsamiau


36.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-561   Išsamiau


37.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-559   Išsamiau


38.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Vinco Urbonavičiaus skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju“ pakeitimo. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-562   Išsamiau


 . KITI KLAUSIMAI   Išsamiau