Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-12-03 13val.   [2020-12-03] . TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2020-12-03   Išsamiau


 . 1.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-517   Išsamiau


 . 2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-518   Išsamiau


 . 3.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-515   Išsamiau


 . 4.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-516   Išsamiau


 . 5.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-513   Išsamiau


 . 6.Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-510   Išsamiau


 . 7.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Kontivis plius partneriai“ 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų sutarties Nr. SŽ-1121 ir 2020 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. SŽ-1122 pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-520   Išsamiau


 . 8.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-522   Išsamiau


 . 9.Dėl pritarimo abipusiu šalių susitarimu nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Dirita“ 2016 m. kovo 2 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-153. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-526   Išsamiau


 . 10. Dėl įgaliojimo suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-527   Išsamiau


 . 11.Dėl pritarimo įgyvendinti atnaujintą projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ didesne apimtimi. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-529   Išsamiau


 . 12.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-530   Išsamiau


 . 13.Dėl P. Cvirkos gatvės pavadinimo pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-531   Išsamiau


 . 14.Dėl V. Montvilos gatvės pavadinimo pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-532   Išsamiau


 . 15.Dėl L. Giros gatvės pavadinimo pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-533   Išsamiau


 . 16.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-511   Išsamiau


 . 17.Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-498   Išsamiau


 . 18.Dėl Šiaulių universitetinės gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-499   Išsamiau


 . 19.Dėl Šiaulių lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-504   Išsamiau


 . 20.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-514   Išsamiau


 . 21.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-519   Išsamiau


 . 22.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-521   Išsamiau


 . 23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-512   Išsamiau


 . KITI KLAUSIMAI   Išsamiau


 . Papildomas klausimas1 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-372 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-546   Išsamiau