Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-11-05 13val.   [2020-11-05] . TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2020-09-03   Išsamiau


 . 1.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-506   Išsamiau


 . 2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-505   Išsamiau


 . 3.Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Agroconsult LT“ 2019 m. birželio 4 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-618. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-477   Išsamiau


 . 4.Dėl pritarimo abipusiu šalių susitarimu nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ ir Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. liepos 20 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-908 (su visais papildomais susitarimais prie sutarties) ir 2016 m. sausio 25 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SŽ-66. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-503NR, TSP-509Alt   Išsamiau


 . 5.Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „JW Trade“ investicijų ir valstybinės žemės nuomos sutartis. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-497   Išsamiau


 . 6.Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-500   Išsamiau


 . 7.Dėl žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, suteikimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-494   Išsamiau


 . 8.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-508NR   Išsamiau


 . 9.Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-478   Išsamiau


 . 10.Dėl autobusų stotelių stoginių, skirtų keleiviams laukti autobusų, su vitrina išorinei reklamai viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-471   Išsamiau


 . 11.Dėl R. M. atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-459   Išsamiau


 . 12.Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-474   Išsamiau


 . 13.Dėl negyvenamųjų patalpų Dainų g. 7, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-473   Išsamiau


 . 14.Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 303, Šiauliuose. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-472   Išsamiau


 . 15.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-479   Išsamiau


 . 16.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-482   Išsamiau


 . 17.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stočiai. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-480   Išsamiau


 . 18.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-481   Išsamiau


 . 19.Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių reabilitacijos centrui. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-483   Išsamiau


 . 20.Dėl Laisvų nesuplanuotų teritorijų rezervavimo koncepcijos plano patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-507   Išsamiau


 . 21.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sosnovskio barščio naikinimas Šiaulių mieste“. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-490   Išsamiau


 . 22.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-468   Išsamiau


 . 23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir operatoriaus veiklos sutarčių patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir sprendimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-493   Išsamiau


 . 24.Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2020 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus TSP-469   Išsamiau


 . 25.Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-475   Išsamiau


 . 26.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėms priemonėmis Šiaulių miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-495   Išsamiau


 . 27.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Justina Šimanauskaitė. TSP-465   Išsamiau


 . 28.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-461   Išsamiau


 . 29.Dėl Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-460   Išsamiau


 . 30.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-462   Išsamiau


 . 31.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-463   Išsamiau


 . 32.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-464   Išsamiau


 . 33.Dėl Asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-476   Išsamiau


 . 34.Dėl Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-486   Išsamiau


 . 35.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-487   Išsamiau


 . 36.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-488   Išsamiau


 . 37.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-466   Išsamiau


 . 38.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-489   Išsamiau


 . 39.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-502   Išsamiau


 . 40.Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-467   Išsamiau


 . 41.Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-470   Išsamiau


 . 42.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų ir programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-484   Išsamiau


 . 43.Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos steigimo. Pranešėja – Virginija Mickavičienė. TSP-492   Išsamiau


 . 44.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė. TSP-496   Išsamiau


 . 45.Dėl gyventojų apklausos rezultatų patvirtinimo. Pranešėja – Diana Grigienė. TSP-501   Išsamiau


 . KITI KLAUSIMAI   Išsamiau