Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2020-05-21   [2020-05-21]ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 0


2020 m. gegužės 21 d.   Išsamiau


1.Dėl pritarimo Šiaulių Didždvario gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Vitalis Balsevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-185   Išsamiau


2.Dėl pritarimo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Vytautas Kantauskas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-205   Išsamiau


3.Dėl pritarimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Rimas Budraitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-166   Išsamiau


4.Dėl pritarimo Šiaulių Lieporių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Sigita Malinauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-206   Išsamiau


5.Dėl pritarimo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Vytautas Giedraitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-187   Išsamiau


6.Dėl pritarimo Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Ingrida Kuolienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-207   Išsamiau


7.Dėl pritarimo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Jūratė Kaščiuškienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-208   Išsamiau


8.Dėl pritarimo Šiaulių sporto gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irma Abromaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-210   Išsamiau


9.Dėl pritarimo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Loreta Tamulaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-188   Išsamiau


10.Dėl pritarimo Šiaulių Dainų progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Asta Vaičiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-165   Išsamiau


11.Dėl pritarimo Šiaulių Gegužių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Silvija Baranauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-163   Išsamiau


12.Dėl pritarimo Šiaulių Gytarių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Rimtautas Pečeliūnas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-162   Išsamiau


13.Dėl pritarimo Šiaulių Jovaro progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Arvydas Kukanauza, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-179   Išsamiau


14.Dėl pritarimo Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – l. e. direktoriaus pareigas Dinara Vitkuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-161   Išsamiau


15.Dėl pritarimo Šiaulių Ragainės progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Dinara Vitkuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-180   Išsamiau


16.Dėl pritarimo Šiaulių Medelyno progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Ingrida Mazrimienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-178   Išsamiau


17.Dėl pritarimo Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Diana Tamutienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-181   Išsamiau


18.Dėl pritarimo Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Romas Senkus, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-182   Išsamiau


19.Dėl pritarimo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Stanislava Prazauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-186   Išsamiau


20.Dėl pritarimo Šiaulių Salduvės progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Natalija Kaunickienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-160   Išsamiau


21.Dėl pritarimo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Kęstutis Šaltis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-184   Išsamiau


22.Dėl pritarimo Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Juozas Varkulevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-183   Išsamiau


23.Dėl pritarimo Šiaulių Zoknių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Erika Burneckienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-164   Išsamiau


24.Dėl pritarimo Šiaulių centro pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Edmundas Valuckas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-157   Išsamiau


25.Dėl pritarimo Šiaulių ,,Saulės“ pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Regina Miežienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-159   Išsamiau


26.Dėl pritarimo Šiaulių „Dermės“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Lanauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-167   Išsamiau


27.Dėl pritarimo Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Nerijus Kundrotas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-168   Išsamiau


28.Dėl pritarimo Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-169   Išsamiau


29.Dėl pritarimo Šiaulių sanatorinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-170   Išsamiau


30.Dėl pritarimo Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Audrė Urbienė, papildomas pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-263   Išsamiau


31.Dėl pritarimo Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Janina Urnikienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-264   Išsamiau


32.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-262   Išsamiau


33.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-213   Išsamiau


34.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-217   Išsamiau


35.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-281   Išsamiau


36.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-283   Išsamiau


37.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-272   Išsamiau


38.Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-280   Išsamiau