Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2020-05-07   [2020-05-07]ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau


1.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė. TSP-127   Išsamiau


2.Dėl pritarimo Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjo 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Robertas Klimas, papildomas pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-250NR   Išsamiau


3.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Mindaugas Maželis, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-197   Išsamiau


4.Dėl Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Aurika Koncienė, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-211   Išsamiau


5.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Eugenija Kukaitienė, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-200   Išsamiau


6.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Inga Tamosinaitė, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-201   Išsamiau


7.Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė, papildoma pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-198   Išsamiau


8.Dėl pritarimo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Saulius Kauneckas, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-151   Išsamiau


9.Dėl pritarimo Šiaulių dailės galerijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – l. e. direktoriaus pareigas Ernesta Šimkienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-152   Išsamiau


10.Dėl pritarimo Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Janina Ališauskienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-190   Išsamiau


11.Dėl pritarimo Šiaulių kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-153   Išsamiau


12.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Irena Žilinskienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-154   Išsamiau


13.Dėl pritarimo Šiaulių turizmo informacijos centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-156   Išsamiau


14.Dėl pritarimo Šiaulių specialiojo ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Eglė Jankauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-171   Išsamiau


15.Dėl pritarimo Šiaulių suaugusiųjų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Janina Lemežonaitė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-209   Išsamiau


16.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Danutė Akaveckienė, papildoma pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-172   Išsamiau


17.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Rimantas Žąsinas, papildoma pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-174   Išsamiau


18.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Vida Šalnienė, papildoma pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-173   Išsamiau


19.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-220   Išsamiau


20.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-219   Išsamiau


21.Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-224NR   Išsamiau


22.Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-212   Išsamiau


23.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-155   Išsamiau


24.Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-136   Išsamiau


25.Dėl paveldimo turto mokesčio mokėjimo termino atidėjimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-175   Išsamiau


26.Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-176   Išsamiau


27.Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-177   Išsamiau


28.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2021 metų programos patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-130   Išsamiau


29.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Dalia Vietienė. TSP-204NR   Išsamiau


30.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-367 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė. TSP-192   Išsamiau


31.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė. TSP-191   Išsamiau


32.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-101   Išsamiau


33.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-131   Išsamiau


34.Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2021 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-99   Išsamiau


35.Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-218   Išsamiau


36.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-118   Išsamiau


37.Dėl Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-196NR   Išsamiau


38.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-120   Išsamiau


39.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-203   Išsamiau


40.Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-189   Išsamiau


41.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl projekto „Senjorų agapė“ bendro finansavimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-115   Išsamiau


42.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-112   Išsamiau


43.Dėl dalyvavimo partnerio teisėmis projekte pagal prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų programą. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-214   Išsamiau