Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-04-16   [2020-04-16]Tarybos posėdis 2020-04-16   Išsamiau


TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau


1.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Artūras Visockas. TSP-199   Išsamiau


2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-150   Išsamiau


3.Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Metmega“ valstybinės žemės nuomos sutartį ir papildomą susitarimą prie investuotojų sutarties. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-104   Išsamiau


4.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-121   Išsamiau


5.Dėl negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 322, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja - Vaida Kalasevičienė. TSP-125   Išsamiau


6.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-114   Išsamiau


7.Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-193   Išsamiau


8.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja - Asta Lesauskienė. TSP-100   Išsamiau


9.Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-116   Išsamiau


10.Dėl Šiaulių specialiojo ugdymo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja - Asta Lesauskienė. TSP-95   Išsamiau


11.Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-105   Išsamiau


12.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-117   Išsamiau


13.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-408 „Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-132   Išsamiau


14.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-13   Išsamiau


15.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-106   Išsamiau


16.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-109   Išsamiau


17.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-110   Išsamiau


18.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ bendro finansavimo“ pakeitimo. Pranešėja - Ieva Džiaugienė. TSP-111   Išsamiau