Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2018-07-05   [2018-07-05]TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Pasisako:
Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Lukošaitis Gintautas, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Barabanova Irina, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Mendoza Herrera Giedrė, Visockas Artūras, Lankas Aurimas, Visockas Artūras, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Juškienė Rima, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Velička Marijus, Visockas Artūras, Martinkienė Danguolė, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Sireika Antanas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Žakaris Edvardas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Laugalienė Violeta, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


1.Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Vaidas Seirackas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-277   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 14
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 17
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 0


2.Dėl pritarimo Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rasa Plienienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-218   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 28
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 3
Laugalienė Violeta, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


3.Dėl nepritarimo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Nijolė Marcišauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-286   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 10
Lukošaitis Gintautas, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 1
Bivainis Eduardas,


4.Dėl N. M. atšaukimo iš Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigų. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-289   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 13
Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 2
Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas,


5.Dėl nepritarimo Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Regina Jonikaitė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-287   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 14
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 11
Lukošaitis Gintautas, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 3
Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Bivainis Eduardas,


7.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2018–2019 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-284   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 29
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.Dėl Reprezentacinio Šiaulių miesto švietimo renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-285   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 5
Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


9.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl 2018 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-278   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-282   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


14.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos darželis“. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-297   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 29
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-292   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 5
Lukošaitis Gintautas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


16.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-295   Išsamiau
Pasisako:
Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Trijonis Pranciškus, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Velička Marijus, Visockas Artūras, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Sitnikas Gintautas, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Sitnikas Gintautas, Griškevičius Domas, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Medžidovas Zakiras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 3
Lukošaitis Gintautas, Griškevičius Domas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


17.Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-276   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-272   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-263   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.Dėl negyvenamųjų patalpų Pakalnės g. 6A, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-265   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 28
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių sporto gimnazijai. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-266   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 28
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės Šiaulių banko akcijų pardavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-264   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


24.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl keleivinio kelių transporto vietiniais ir (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-291   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 3
Laugalienė Violeta, Agamalijev Malik, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


25.Dėl pritarimo į konkurso sąlygas įtraukti reikalavimus dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo perdavimo ir pritarimo parduoti uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ autobusus. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-296   Išsamiau
Pasisako:
Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Griškevičius Domas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Griškevičius Domas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Griškevičius Domas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 4
Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Sitnikas Gintautas,
Susilaikė: 18
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Prieš: 4
Laugalienė Violeta, Trijonis Pranciškus, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus,


26.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-267   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27.Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu naudoti. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-268   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 28
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28.Dėl Socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomos. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-281   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Šimkevičienė. TSP-274   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 2
Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


31.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-271   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 4
Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Pabrėža Juozas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


32.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-288   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 13
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 10
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas,
Prieš: 5
Potelienė Simona, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas,


33.Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-269   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


34.Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-270   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 1
Velička Marijus,
Prieš: 0


35.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plenonis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-293   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


36.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės mero 2018 m. kovo 27 d. potvarkiui Nr. MP-33 „Dėl Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus V. B. atšaukimo iš pareigų“ ir jo patvirtinimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-294   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 14
Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas,
Prieš: 1
Velička Marijus,


65.Kiti klausimai.   Išsamiau


Papildomas balsavimas 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 15
Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 9
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Lankas Aurimas,
Prieš: 4
Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 12
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras,
Prieš: 12
Mendoza Herrera Giedrė, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Bivainis Eduardas, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,


Papildomas balsavimas 4   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 13
Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 12
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Lankas Aurimas,
Prieš: 4
Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 5   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 6   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 7
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Lankas Aurimas,
Prieš: 6
Mendoza Herrera Giedrė, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 7   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 8
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas,
Prieš: 5
Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 8   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 8
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 9   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Sireika Antanas,


Papildomas balsavimas10   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Sireika Antanas,


Papildomas balsavimas 11   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Medžidovas Zakiras, Kukulskis Irmantas,
Prieš: 7
Mendoza Herrera Giedrė, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 12   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Laugalienė Violeta, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 7
Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas,
Prieš: 7
Mendoza Herrera Giedrė, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 13   Išsamiau
Pasisako:
Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Juškienė Rima, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Medžidovas Zakiras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Medžidovas Zakiras, Medžidovas Zakiras, Visockas Artūras, Martinkienė Danguolė, Sireika Antanas, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 12
Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 11
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas,
Prieš: 5
Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 14   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Agamalijev Malik, Velička Marijus,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 15   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Agamalijev Malik, Lankas Aurimas,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 16   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus,


Papildomas balsavimas 17   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 1
Lukošaitis Gintautas,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 18   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 19   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Prascevičienė Nijolė, Medžidovas Zakiras,
Prieš: 10
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 20   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 19
Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 8
Mendoza Herrera Giedrė, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 21   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 2
Pabrėža Juozas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 1
Elijošius Egidijus,


Papildomas balsavimas 22   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 23   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Griškevičius Domas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0