Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2018-03-01   [2018-03-01]ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


1.Dėl pritarimo pasirašyti ketinimų protokolą tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Termicom“. Pranešėjas – Antanas Bartulis. TSP-61   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-58   Išsamiau


3.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-54   Išsamiau
Pasisako:
Velička Marijus, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Laugalienė Violeta, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Barabanova Irina, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Trijonis Pranciškus, Elijošius Egidijus, Domarkas Rimundas, Pabrėža Juozas, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 5
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Agamalijev Malik, Žvinys Aurimas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


4.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-50   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 7
Laugalienė Violeta, Domarkas Rimundas, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


5.Dėl turto perdavimo Šiaulių centro poliklinikai pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-44   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-38   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.Dėl turto perdavimo Šiaulių municipalinei aplinkos tyrimų laboratorijai patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-39   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.Dėl turto perdavimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-40   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.Dėl turto perdavimo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijai patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-41   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.Dėl turto perdavimo Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-45   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl turto perdavimo Šiaulių universiteto gimnazijai pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-46   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.Dėl automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato Aido g. 12, Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-47   Išsamiau


13. Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-42   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato (Žalgirio g. 3) atnaujinimas“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-49   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-29   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


16. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-43   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-36   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 5
Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Martinkienė Danguolė, Stasiūnas Saulius, Žakaris Edvardas,
Prieš: 0


18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-37   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-56   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 2
Martinkienė Danguolė, Žakaris Edvardas,
Prieš: 0


20.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-48   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-59   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


22.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-30   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.Dėl Šiaulių miesto kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo. Pranešėja – Daina Kinčinaitienė. TSP-31   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


24.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-32   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 1
Elijošius Egidijus,


25. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-33   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


26. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-34   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


27. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-35   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


28.Dėl 2018 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-52   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-53   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Rimas Marcinkus. TSP-57   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


31.Dėl Klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo. Pranešėja – Rimas Marcinkus. TSP-55   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


32. Dėl Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ ir Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-60   Išsamiau
Pasisako:
Laugalienė Violeta, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Velička Marijus, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Martinkienė Danguolė, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Martinkienė Danguolė, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Kukulskis Irmantas, Lukošaitis Gintautas, Pabrėža Juozas, Trijonis Pranciškus, Sitnikas Gintautas, Vidžiūnienė Irena, Martinkienė Danguolė,

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 9
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 8
Domarkas Rimundas, Barabanova Irina, Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 4
Lukošaitis Gintautas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė,


33.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-51   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 6
Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 0


34. Kiti klausimai   Išsamiau


Papildomas balsavimas 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Pabrėža Juozas,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Pabrėža Juozas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 3
Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 1
Laugalienė Violeta,


Papildomas balsavimas 4   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Laugalienė Violeta, Domarkas Rimundas, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Stasiūnas Saulius, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 9
Juškienė Rima, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Lankas Aurimas,
Prieš: 2
Mendoza Herrera Giedrė, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 5   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Lukošaitis Gintautas, Stasiūnas Saulius,
Susilaikė: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 2
Barabanova Irina, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 6   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 7   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,
Susilaikė: 4
Mendoza Herrera Giedrė, Pabrėža Juozas, Stasiūnas Saulius, Žakaris Edvardas,
Prieš: 1
Sireika Antanas,


Papildomas balsavimas 8   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas,
Prieš: 1
Pabrėža Juozas,