Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2018-02-01   [2018-02-01]ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Lukošaitis Gintautas, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


2.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-27   Išsamiau
Pasisako:
Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Medžidovas Zakiras, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Sireika Antanas, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Lukošaitis Gintautas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


3.Dėl turto perėmimo ir perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Laugalienė Violeta,
Prieš: 0


4. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-4   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 29, Šiauliuose, perdavimo patikėjimo teise. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-5   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-7   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 8
Laugalienė Violeta, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


7.Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-9   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-14   Išsamiau
Pasisako:
Barabanova Irina, Martinkienė Danguolė, Martinkienė Danguolė, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Pabrėža Juozas, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Laugalienė Violeta, Visockas Artūras, Trijonis Pranciškus, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Visockas Artūras, Visockas Artūras, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Juškus Vytautas, Visockas Artūras, Velička Marijus, Visockas Artūras, Agamalijev Malik, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Visockas Artūras, Lukošaitis Gintautas, Visockas Artūras, Sireika Antanas, Visockas Artūras,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Mendoza Herrera Giedrė, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 11
Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 1
Pabrėža Juozas,


9.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-19   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-20   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 12
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 8
Laugalienė Violeta, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 3
Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Sitnikas Gintautas,


11. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-21   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 12
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 9
Laugalienė Violeta, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 3
Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Sitnikas Gintautas,


12. Dėl I. B. atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-12   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl paslaugos kainos kompensavimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-24   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir asociacijos Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Velička Marijus,
Prieš: 0


15.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018–2020 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-11   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 3
Laugalienė Violeta, Agamalijev Malik, Velička Marijus,
Prieš: 0


16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Statkus. TSP-13   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


17. Dėl Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ bendro finansavimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-22   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-330 ,,Dėl Šiaulių futbolo akademijos likvidavimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-6   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 5
Laugalienė Violeta, Agamalijev Malik, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


20. Dėl Šiaulių miestą reprezentuojančių žaidimų sporto komandų, olimpinės ir parolimpinės rinktinės kandidatų, meno kolektyvų, atlikėjų ir menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, siekiančių gauti juridinių asmenų paramą, sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-18   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 3
MIchalenko Denis, Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


21.Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-8   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-320 „Dėl dalyvavimo VšĮ „Mūsų draugas“ vykdomame projekte „Socialinės rizikos grupės vaikų gerovės kėlimas Šiaulių m. ir Šiaulių raj. savivaldybėse“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-16   Išsamiau


23. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-26   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Gintautas Lukošaitis. TSP-17   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Lukošaitis Gintautas,
Prieš: 0


Papildomas klausimas 1 Dėl įgaliojimo suteikimo. Pranešėjas – Gytis Skurkis. TSP-28   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas klausimas 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 13
Laugalienė Violeta, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 9
Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Kukulskis Irmantas, Vidžiūnienė Irena,


Papildomas balsavimas 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Laugalienė Violeta, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Bivainis Eduardas, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 7
Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas, Visockas Artūras,
Prieš: 8
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Potelienė Simona, Kukulskis Irmantas, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,


Papildomas balsavimas 3   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 4   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 7
Potelienė Simona, Sireika Antanas, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 12
Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, MIchalenko Denis, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus,


Papildomas balsavimas 5   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Lukošaitis Gintautas,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 6   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 7   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Mendoza Herrera Giedrė, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Elijošius Egidijus,
Prieš: 1
Pabrėža Juozas,


Papildomas balsavimas 8   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Mendoza Herrera Giedrė, Lukošaitis Gintautas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Beržinis Beržinskas Gediminas, Juškus Vytautas, MIchalenko Denis, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus,
Prieš: 0