Šiaulių miesto
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


TARYBOS POSĖDIS 2016-08-25   [2016-08-25]ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO. Pranešėjas – Artūras Visockas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO. Pranešėja – Kristina Šmidtienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas,
Prieš: 0


3.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Pranešėja – Daiva Kerutienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas,
Prieš: 0


4.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO. Pranešėja – Kristina Šmidtienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Pabrėža Juozas,
Prieš: 0


5.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO. Pranešėja – Kristina Šmidtienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 4
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Pabrėža Juozas, Žvinys Aurimas,
Prieš: 0


6.DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO. Pranešėja – Kristina Šmidtienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO RIBOJIMO. Pranešėja – Kristina Šmidtienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Velička Marijus, Elijošius Egidijus,
Prieš: 0


8.DĖL 2015 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO. Pranešėja – Daiva Kerutienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-318 „DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR (AR) statybos, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR (AR) JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Pranešėjas – Eglė Bružienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „TILŽĖS G. DVIRAČIŲ TAKO REKONSTRUKCIJA“. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Elijošius Egidijus, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


12.DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BUVUSIOS NAFTOS BAZĖS SU APLINKINĖMIS TERITORIJOMIS ŠIAULIŲ M., AVIACIJOS G., SUTVARKYMAS (4462)“. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 2
Šiurkus Martynas, Velička Marijus,
Prieš: 0


13.DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.DĖL UAB „SPORTO INVESTICIJOS“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU. Pranešėja – Ija Jencienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-59 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016-2017 MOKSLO METAIS" PAKEITIMO. Pranešėja – Violeta Damskienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas,
Susilaikė: 1
Šiurkus Martynas,
Prieš: 0


17.DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO KURIANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ŠIAULIŲ REGIONE SUTARČIAI. Pranešėja – Violeta Damskienė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.DĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.DĖL ŠIAULIŲ TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS PRADINĖS MOKYKLOS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO Nr. T-28 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DEMONSTRACINIO KVARTALO – DUBIJOS, P. VIŠINSKIO, VYTAUTO GATVIŲ IR DRAUGYSTĖS PROSPEKTO, APIMANČIO ABIEJŲ JO PUSIŲ DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS, – ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Pranešėja – Rasa Budrytė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 27
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25.DĖL ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ), REIKALINGŲ KELIO A9 PANEVĖŽYS–ŠIAULIAI JUNGČIAI SU PRAMONINIO PARKO TERITORIJA ŠIAULIŲ MIESTE, ĮRENGTI, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS. Pranešėja – Rasa Budrytė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas 1 DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO. Pranešėjas – Gytis Skurkis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 28
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Lukošaitis Gintautas, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Papildomas klausimas 2   Išsamiau


Papildomas balsavimas 1   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 26
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Juškus Vytautas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 1
Stasiūnas Saulius,
Prieš: 0


Papildomas balsavimas 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 11
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Žvinys Aurimas, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 3   Išsamiau
Pasisako:
Bartkus Jonas

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 10
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Trijonis Pranciškus, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Prascevičienė Nijolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 4   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Juškus Vytautas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 12
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Sireika Antanas, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Prascevičienė Nijolė, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 5   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 10
Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Martinkienė Danguolė, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 6   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 9
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 11
Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 7   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 12
Laugalienė Violeta, Bartkus Jonas, Šiurkus Martynas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Lankas Aurimas,
Prieš: 6
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 8   Išsamiau
Pasisako:
Bartkus Jonas

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Velička Marijus, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 10
Domarkas Rimundas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 6
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Martinkienė Danguolė, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 9   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 3
Barabanova Irina, Sireika Antanas, Bivainis Eduardas,
Susilaikė: 15
Domarkas Rimundas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas10   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Barabanova Irina, Sireika Antanas, Medžidovas Zakiras, Pabrėža Juozas, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 13
Prascevičienė Nijolė, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Agamalijev Malik, Velička Marijus, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Juškienė Rima, Martinkienė Danguolė, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 11   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Barabanova Irina, Sireika Antanas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Bivainis Eduardas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 13
Prascevičienė Nijolė, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Potelienė Simona, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 5
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 12   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Medžidovas Zakiras, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Sitnikas Gintautas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 11
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Juškienė Rima, Trijonis Pranciškus, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Vidžiūnienė Irena, Lankas Aurimas,
Prieš: 3
Laugalienė Violeta, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas,


Papildomas balsavimas 13   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Juškienė Rima, Potelienė Simona, Barabanova Irina, Velička Marijus, Lankas Aurimas, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 11
Mendoza Herrera Giedrė, Domarkas Rimundas, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Martinkienė Danguolė, Žvinys Aurimas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius,
Prieš: 4
Prascevičienė Nijolė, Laugalienė Violeta, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 14   Išsamiau
Pasisako:
Bartkus Jonas

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 5
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Velička Marijus, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 13
Mendoza Herrera Giedrė, Prascevičienė Nijolė, Domarkas Rimundas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Martinkienė Danguolė, Elijošius Egidijus, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 4
Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,


Papildomas balsavimas 15   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 7
Potelienė Simona, Barabanova Irina, Sireika Antanas, Pabrėža Juozas, Velička Marijus, Martinkienė Danguolė, Žakaris Edvardas,
Susilaikė: 14
Mendoza Herrera Giedrė, Laugalienė Violeta, Juškienė Rima, Bartkus Jonas, Trijonis Pranciškus, Medžidovas Zakiras, Agamalijev Malik, Elijošius Egidijus, Žvinys Aurimas, Kukulskis Irmantas, Bivainis Eduardas, Visockas Artūras, Stasiūnas Saulius, Lankas Aurimas,
Prieš: 4
Prascevičienė Nijolė, Juškus Vytautas, Vidžiūnienė Irena, Sitnikas Gintautas,